Světové kočičí organizace

Tisk
Hlavní federace

Seznam federací

Čistokrevné kočky je možné nalézt na všech kontinentech díky federacím, které registrují keždé narození v genealogických registrech, usměrňují výstavy, jmenují porotce a udržují kritéria stanovená ve standardech nebo je nově vyvíjí. Tyto federace se jedna od druhé v mnoha věcech liší, také typy hodnocení, které používají na výstavách. Může to být například "konvenční styl" hodnocení nebo "americký styl" hodnocení.

V současnosti existuje asi šedesát různých plemen koček, uznaných či neuznaných různými kočičími asociacemi. Svět čistokrevných koček je řízen různými genealogické registry, do kterých je při narození zaregistrován jakýkoliv představitel plemene narozený rodičům, kteří jsou uznáni jako příslušníci určitého plemene. Pokud je uznána čistokrvnost, bude se její držitel moci v příslušném čase, obecně ve věku 3 nebo 4 měsíců, zúčastnit kočičích výstav, které jsou soutěžemi krásy v nichž může vyhrát různé tituly.

Tyto soutěže jsou organizovány kluby přidruženými k federaci, jejíž pokyny používají. Některé federace jsou národní, jako Loof ve Francii nebo GCCF v Anglii, další jako CFA, FIFe, WCF a TICA mají pobočky po celém světě.

Sdružení chovatelů koček (Cat Fanciers 'Association - CFA)

Sdružení chovatelů koček je neziskové sdružení založené v roce 1906 ve Spojených státech amerických. Je to nejstarší registr čistokrevných koček na světě. První výstava se konala v tentýž rok v Buffalu a Detroitu a první národní výstava v roce 1907 v Madison Square Garden. V současnosti CFA sdružuje 500 klubů na všech kontinentech.

http://www.cfa.org

Mezinárodní kočičí federace (Fédération Internationale Feline - FIFe)

Mezinárodní kočičí federace je neziskové sdružení, které bylo založeno v roce 1949 třemi kluby reprezentujícími Belgii, Francii a Itálii. První výstava se konala v Paříži ve tentýž rok. Tato federace je zaregistrována v Lucembursku a sdružuje 41 zemí, vydala 110 000 rodokmenů, eviduje 3 000 názvů domovů pro kočky a každý rok pořádá pod svým jménem přes 650 výstav.

http://www.fifeweb.org

Řídící výbor pro chov koček (Governing Council of the Cat Fancy - GCCF)

Řídící výbor pro chov koček je demokratická organizace založená v roce 1910 ve Velké Británii se záměrem vést registry čistokrevných koček, udělovat licence klubům, jež chtějí organizovat výstavy a obecně se starat o pohodlí koček. V současnosti GCCF reprezentuje 151 přidružených klubů a zaregistruje 32 000 rodokmenů za rok.

http://www.gccfcats.org

Oficiální kniha původu koček (Livre Officiel des Origines Félines - Loof)

Ve Francii existuje Loof, založen v roce 1996, je jediným registrem poskytujícím rodokmeny koček. Pod její záštitou se organizují výstavy a stanoví standardy plemen. Jen o něco méně než 19 000 rodokmenů bylo zaregistrováno v roce 2008. Loof také zajišťuje propagaci čistokrevných koček.

http://www.loof.asso.fr

Mezinárodní kočičí sdružení (The International Cat Association - TICA)

Mezinárodní kočičí sdružení je korporací založenou v roce 1979 ve Spojených Státech Amerických. Toto sdružení, jež má zastoupení po celém světě, vede registr založený na genetických kritériích a ne pouze na fenotypech. Vede také nejrozsáhlejší rejstřík domácích koček na světě, které se mohou účastnit jeho výstav.

http://www.tica.org

Světová kočičí federace (The World Cat Federation - WCF)

Světová kočičí federace byla založena v Rio de Janeiru v roce 1988. Její současné ústředí se nachází v Německu. V současnosti WCF sdružuje více než 540 členů po celém světě.

http://www.wcf-online.de

  • facebook
  • youtube
  • instagram