Úvod O Royal Canin O nás Základní informace

O nás

Tisk
Základní informace

Naše Mise

Royal Canin několika slovy

Royal Canin již od svého založení veterinárním lékařem, Jeanem Catharym, soustředí své studie na Zdravou výživu s cílem poskytnout co nejpřesnější výživové odpovědi na specifické potřeby psů a koček. Tyto odpovědi jsou založeny na 2 jasných a vzájemně se doplňujících zdrojích: pozorování a vědě. Výsledkem je Zdravá výživa postavená na perfektní znalosti zvířete, podpoře chovatelů a odborníků, a výzkumu vědeckých pracovníků. „Kočka a pes na prvním místě“ a „Poznání a respekt“ se staly etickým kodexem značky, jež je dodržován při vývoji jakéhokoliv nového produktu.

Naše hodnoty

Kočka a pes na prvním místě

Hlavním charakteristickým znakem značky Royal Canin je závazek "Kočka a pes na prvním místě", který reprezentuje centrální postavení zvířete v průběhu celého inovačního procesu. Pouze reálné potřeby psů a koček jsou podněty pro náš výzkum a následně podkladem pro vývoj nového krmiva. V souladu s touto filozofií, tak přispíváme ke zdraví a delšímu a kvalitnějšímu životu zvířat, díky přesným nutričním odpovědím, perfektně přizpůsobeným na míru potřebám psů a koček.

Poznání a respekt

Dalším neodmyslitelným závazkem Royal Canin je "Poznání a Respekt", který reprezentuje:

 • nepřetržité zdokonalování znalostí o kočkách a psech, abychom mohli přesněji reagovat na jejich výživové potřeby
 • trvalý dialog s odborníky na zvířata a vědeckými skupinami;
 • sdílení know-how, ne pouze s vědci a chovateli, ale i s majiteli domácích zvířat;
 • sdílení naší Vize se všemi spolupracovníky, partnery a dodavateli a ostatně všemi, kdo se značkou Royal Canin pracují každý den.

Respektování koček a psů nás zavazuje, abychom za všech okolností respektovali jejich zvířecí svět a odmítali všechny formy antropomorfismu. "Poznání a Respekt" označuje morální kód naší společnosti.

Historická volba Zdravé Výživy

Misí Royal Canin byla vždy Zdravá Výživa. Charakterizuje ji přesná vyváženost přibližně 50 živin (bílkoviny, lipidy, sacharidy, aminokyseliny, mastné kyseliny, minerální soli, vitamíny a stopové prvky). Formulace našich krmiv je jako složitá skládačka, jejíž tvorba umožňuje zaručit stálý výživový vzorec respektující přesné a specifické potřeby koček a psů.

Jedná se o striktně vědecký postup, při kterém je zvíře neustále středem zájmu. Použité ingredience jsou vybrány na základě kvality živin a jejich výživovému užitku.

Filozofie výživy Royal Canin vylučuje všechny postupy, jejichž tendencí je zdůrazňovat suroviny známé pro jejich chuťové vlastnosti (jehně, losos, zvěřina, atd.).

Inovace: stav mysli

Nepřetržitý pokrok vědy a poznání pohání inovační strategii Royal Canin: pozorovat, klást otázky, neustále nabádat k prověření, hledat, naslouchat, vést dialogy, sdílet a zkoumat, toto vše nám umožňuje zůstat v čele pokroku na poli výživy.

Tento otevřený proces, vždy cílený na zlepšování zdraví psů a koček vyprodukoval mnoho významných zlepšení v oblasti výživy v minulých pětačtyřiceti letech.

Přístup kvality a udržitelnosti

Naše politika "Kvality“ byla zahájena v roce 1994 certifikací naší továrny v Cambrai a velmi rychle následovala certifikace továrny v Aimargues, před rozšířením do zbytku světa. Nyní je doprovázena aktivním občanským přístupem pro její sociální angažovanost a politiku ochrany životního prostředí. V Royal Canin je přístup kvality a udržitelnosti vlastní každému!

Je založen na konkrétních závazcích:

 • Neustále uplatňovat inovační strategii založenou na Poslechu našich zákazníků a její předávání našim dodavatelům
 • Zavádět proces výběru surovin za účelem zaručení nejlepší kvality a bezpečnosti našich produktů a zohlednit trvanlivost takových zdrojů
 • Zajistit potravinovou bezpečnost vyrobených krmiv v každé z našich továren
 • Pravidelně investovat do průmyslových nástrojů, abychom zajistili bezpečnost, výkonnost a inovativnost našich prostředků
 • Upřednostňovat technologie více přizpůsobené ochranně životního prostředí, zejména v oblasti investic, za podmínky ekonomické proveditelnosti
 • Jednat v souladu s legislativou a dalšími požadavky, které se týkají našeho obchodního sektoru
 • Zaručit bezpečnost mužů a žen v ROYAL CANIN a zajistit, aby dodržovali zásady a postupy kvality a udržitelného rozvoje
 • Zabránit znečišťování prostředí a omezit vliv našich aktivit na životní prostředí "Efektivním" přístupem, optimalizovaným: 
 • 1.) management odpadu 
 • 2.) spotřeba přírodních zdrojů
 • 3.) design obalů a vrchních obalů
 • 4.) kontrola nad potenciální škodou spojenou s naším obchodním sektorem

Všechna tato kritéria ilustrují neustálé přání zlepšovat prostřednictvím našeho Systému kvality a managementu životního prostředí, jakož i prostřednictvím spokojenosti zákazníků. Úspěch tohoto postupu závisí na zapojení každého zaměstnance do neustálé kontroly pokroku, který dělá ve své každodenní práci.

Zdravá výživa vyžaduje kvalitu a bezpečnost potravin

Zdravá Výživa vyžaduje velmi vysoké standardy na kvalitu a bezpečnosti potravin. Po celém světě Royal Canin zaručuje krmivo se stálou formulací živin a dále zaručuje optimální potravinovou bezpečnost svých produktů.

Důkladná znalost surovin a jejich pečlivý výběr prostřednictvím vybraných postupů, vedle systematické kontroly během každé fáze na základě Analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point), od dodání přes výrobu, poskytuje nekompromisní postup kvality a bezpečnosti.

Značné množství investic nám umožňuje neustále zlepšovat postup mezinárodního monitoringu, kde klíčovou roli hraje jedenáct laboratoří v továrnách, tři vysunuté laboratoře a jedna centrální laboratoř.

 • facebook
 • youtube
 • instagram