Pes, který slouží člověku

Tisk
Asistenční pes

Pro některé lidi je pes jejich neustálým průvodcem, který jim poskytuje potřebnou podporu. Tyto výjimeční psi jsou intenzivně školeni, aby mohli pomáhat lidem handicapovaným, neslyšícím nebo nevidomým.

Asistenční pes

Tito psi patří k plemenům vybraným podle jejich klidné a poslušné povahy a také schopnostem se naučit rozmanité příkazy. Zejména jde o plemena labradorský retrívr a zlatý retrívr. Trénink asistenčních psů probíhá v několika etapách, štěně je nejdříve v hostitelské rodině, která ho trénuje a učí poslušnosti s pomocí tréninkového centra pro psy. Následně, pod odborným dohledem pes absolvuje trénink, který mu umožňuje asistovat osobě s omezenou mobilitou. Na konci této fáze psi poslouchají na 50 různých povelů. Umí například zvednout předmět, který spadl na zem, přinést telefon, otevřít a zavřít dveře, rozsvítit a zhasnout světla, posunout křeslo i v úzkých prostorách, atp.

Vodící pes

Plemena, která se hodí pro vodící psy, jsou vybírána pro jejich poslušnost a schopnost učit se. V tomto případě jde zejména o plemena jako je německý ovčák, bílý švýcarský ovčák, krátkosrstý retrívr, zlatý retrívr a labradorský retrívr. Štěňata často pochází ze specializovaného chovu, vytvořeného za tímto účelem v úzké spolupráci s cvičícím centrem pro vodící psy. Hned po ukončení kojení jsou štěňata umístěna do hostitelských rodin a rozmístěna do různých tréninkových škol pro psy.

Trénink trvá několik měsíců a je rozdělen na několik etap, během nichž se pes učí hlavně poslušnosti. Tento trénink se skládá z jednoduchých cvičení, během kterých musí pes setrvat v určitých pozicích, aportovat různé předměty, musí si zvyknout na svůj postroj a správně kráčet u nohy. Tato etapa je vedena výlučně instruktorem. V další části tréninku se pes naučí vyhýbat se nejrůznějším překážkám a upozorňovat na ně i svého pána. Toto je nejchoulostivější moment celého výcviku. Pokud pes náročný trénink zvládne, je mu svěřena zrakově postižená osoba, která si musí zvyknout na přítomnost psa a dovolit mu vést jej na různých cestách. Mezi osobou a zvířetem se vytváří velmi blízký vztah. Instruktor slouží jako propojení mezi nimi dvěma, a působí jako prostředník pro zrakově postiženou osobu.
Po několika měsících strávených ve škole pro vodící psy je pes připraven čelit každodennímu životu a sloužit mnoho let.

Psi pro sluchově postižené

Je několik center po celém světě, které se věnují tréninku asistenčních psů pro sluchově postižené. Najdeme je zejména ve Spojených státech, v Anglii a v Nizozemsku. Nejpoužívanější plemena jsou hlavně zlatý retrívr, welsh corgi a bearded kolie. Výběr plemene je nesmírně důležitý a jejich schopnost učit se je dobře testovaná, tito psi se musí naučit více než 70 ústních pokynů a 20 pohybů těla. Ba co víc, hlas neslyšícího, nebo sluchově postižené osoby se liší tónem i výslovností, což vyžaduje dodatečné úsilí při tom, jak si pes zvyká. Od věku osmi týdnů do jednoho roku jsou psi umístěni v hostitelských rodinách, pokud možno v rodinách s dětmi, kde jsou trénováni a zvykají si na různorodá prostředí jako je město, obchod, les, atd. Psi se následně vracejí do výcvikového centra, kde se efektivně připravují na svou budoucí úlohu.

Výcvik asistenčního psa pro hluchoněmé osoby trvá 2 roky místo jednoho. Hlavním cílem výcviku psa je naučit ho reagovat na různé zvuky tak, aby v případě potřeby varoval pána. Pes například vyskočí na postel, když začne zvonit budík, zatahá za pánovy kalhoty, když někdo zvoní u dveří nebo ho jemně chytí za ruku, aby ho upozornil na nečekanou návštěvu. Tato pomoc pro postiženou osobu, často znamená prolomení její izolace.

  • facebook
  • youtube
  • instagram