Pes, který slouží člověku

Tisk
Služební pes

Pes jako pomocník bezpečnosti

Hlídací psi, stopovací psi, policejní psi či psi ve zdravotních službách. Dnes je pes hlavním hráčem při hledání uhlovodíku, výbušnin nebo drog. I v těchto službách pes propůjčuje člověku svou nekončící oddanost, štědrost a schopnosti tak, aby pomáhal společnosti a její bezpečnosti.

Kdysi v armádě...

Vojenští psi

Již v třináctém století před naším letopočtem, byl pes považován za plně kvalifikovaného vojáka v soudobých bitvách. Tehdejší vojenská plemena připomínala tibetského mastifa s ještě mohutnější stavbou těla. Tento mastif, pocházející z Asie, byl dokonce zuřivější než lovečtí psi Egyptského faraóna a našel si proto mnoho kupců v Egyptě a pak i v Řecku. V prvním století př. n. l. byli psi součástí slavných bitev mezi Římskou říší a Galskými vojsky. Právě přítomnost zuřivých psích bojovníků stála za vznikem lepších a důmyslnějších brnění. Vymizení psů bojovníků je spojeno s rozmachem střelných zbraní v 19. století.

Hlídací pes

Výjimečný čich a vrozená predispozice hlídat a chránit svého pana učinila v minulosti ze psů strážce mnoha hradů, pevností, zámků a opevněných měst… V dnešní době psi hlídají oplocené pozemky.

Pes spojenec

Před vynalezením moderních telekomunikačních prostředků byli psi často používání jako poslíčci. Znalost nejnovějších informací ze vzdálených území či komunikace s jinými body první linie byla v armádě vskutku nezbytná pro uskutečnění útoku či stanovení plánů defenzivy. 

Pes nosící náhlad

Psi byli často využíváni při různých bojích jako nosiči munice, zásob jídla nebo zbraní do prvních linií. Během první světové války byly vycvičeny dva nové typy psů nosičů: psi telegrafisté a psi přenášející poštovní holuby. Pes telegrafista přenášel na cívce navinutý telefonní drát, který rozbaloval napříč nebezpečným územím, přes zákopy, skrz střelbu i ostnaté dráty, aby obnovil komunikační linky přetržené během bojů. Druhý typ byl vycvičen, aby ve zvláště upravených brašnách přenášel poštovní holuby na základnu. Jiní nosili vozíky a nosítka pro raněné.

Policejní pes

Dobře rozvinutý hlídací a ochranný instinkt přinesl hlídacím psům hodně slávy. Policejní psi byli trénováni k odhalování úkrytů nepřátel, k upozorňování na přítomnost protivníkových jednotek, atp.

Sanitární pes

První psi, vyhledávající zraněné osoby, byli vycvičeni v Egyptě. Hned po skončení bojů byli tito psi vypuštěni na bojiště, aby hledali zraněné vojáky, na které poukázali tím, že je začali olizovat. Další typ sanitárního psa se objevil ve dvacátém století. Psi byli trénováni, aby vyhledali raněné a jejich přítomnost signalizovali přenesením předmětu patřícímu vojákovi, např. jeho helmy. Přinesený předmět zalarmoval pracovníky první pomoci, kteří následně psa opět vyslali k obětem. Pokud se pes vrátil bez předmětu, pak bylo jasné, že na poli již není žádný zraněný potřebující zdravotnickou pomoc.

Dnes

Jelikož konflikty změnily své místo i techniku, využívání psů se značně rozvinulo. Výsadkoví psi a psi nesoucí poštovní holuby se rozšířili, avšak kromě těch se začali trénovat i psi hledající miny, místa úniku plynu, výbušniny nebo drogy.
Specializace psa na vyhledávání je založeno na jeho odhodlání najít zpět svou hračku a být následně schopný si hrát se svým pánem. Pro psa je proto vyhledání výbušniny, narkotik nebo zápalných látek nutnou povinností, kterou musí splnit za účel získání své hračky.

Pes vyhledávající drogy

Pátrací pes musí být hravý a dynamický, ideálně mít středně velkou postavu a vzrůst, který mu umožní najít si všude cestu, a pokud je to nezbytné i vyšplhat se na překážku nebo ji posunout. Musí být odolný, protože některé dny může absolvovat několik pátrání za sebou. Zásahy se psy jsou často prováděny v budovách, kde pes s pomocí vyvinutého čichu hledá skryté drogy, např. heroin, kokain, marihuanu, a tak urychlí procesy vyžadující důkladné prohledávání.

Pes vyhledávající výbušniny

K hledání výbušnin jsou vybírány stejné typy psů jako pro hledání drog. Avšak z důvodu zvýšeného rizika, musí být pes klidnější a prohledávat bez rozrušení. Oblíbené plemena jsou belgický ovčák malinois, a německý ovčák.

Pes vyhledávající uhlovodík

Tito psi jsou trénováni pro detekci různých uhlovodíků. Zasahují po požárech, aby určily prostředky žhářů. Po požáru jsou odebrány vzorky na místě, kde pes hrabe. Jsou používáni i preventivně, například při riziku požáru lesa. Pes v tomto případě neoznačuje hrabáním, ale hořlavé předměty z místa odstraní. Největší potíže psovi způsobuje to, když danými oblastmi prochází mnoho lidí a práce na místě se ztíženými čichovými podmínkami. Oheň zničí mnohé pachy, a zároveň vypustí mnohé jiné, z nichž některé jsou jedovaté. Výpary doprovázející práci na místě požáru jsou vždy nepříjemné.

Policejní pes

Práce těchto psů, spočívá v pronásledování osob určených jejich pánem. Jejich opatrnost a poslušnost jsou zde nanejvýš potřebné, jelikož pes je bez vodítka.

Fotografie

  • facebook
  • youtube
  • instagram