Život s vaším štěnětem

Tisk
Trénink

Výcvik - Základní pravidla

Stejně jako očkování nebo každodenní aktivity, výcvik je jednou z povinností člověka vůči psovi od chvíle, kdy se rozhodne, že z něj udělá svého společníka. Je to záruka, že zvíře, jeho majitel a jeho rodinný kruh budou žít v harmonii, ale také to znamená, že pes bude dobře integrován do společnosti. Výcvik štěněte by měl začít ve správnou dobu, kdy je jeho schopnost učit se optimální.

Při výcviku štěněte je třeba se zaměřit vždy jen na jeden krok. To proto, že štěně má jen omezenou kapacitu soustředit: pokud cvičení trvá příliš dlouho, může se rychle objevit riziko jeho přetížení.

Motivace

Úspěšný výcvik závisí na radosti a důslednosti. Štěně si přirozeně rádo hraje, toho je třeba využít, aby se mu dobře "pracovalo" bez omezení, prostřednictvím krátkých cvičení. Kromě her, které umožňují sdílet radost při trénování psa, nelze v procesu učení opomenout touhu štěněte získat náklonnost svého pána a potěšit ho. V žádném případě se ale nejde vyhnout přísnosti, která musí být pro štěně zlatým pravidlem. Nezacházejte s ním jako s lidskou bytostí, ale jako se zvířetem, kterým opravdu je.

Smysluplná odměna

Odměna zvyšuje motivaci a usnadňuje výcvik. Pokud chcete mít úspěch, odměna musí mít pro psa smysl, tj. pán ho musí pohladit a pochválit povzbudivým hlasem ve chvíli, kdy provede požadovaný cvik správně. Na druhou stranu, pokáráním je vhodné potrestat jakékoliv nežádoucí chování, ale přistupujte k němu pouze v případě, že jste štěně bezprostředně přistihli. Je třeba poznamenat, že pozitivní prvky učení (tj. odměny), jsou mnohem účinnější než negativní prvky učení (tj. pokárání).

Jazyk

Používejte jazyk přizpůsobený zvířeti, s jednoduchými, krátkými a často opakovanými povely. Faktem je, že pes rozumí víc tónu slov, než jejich významu: použitý tón by se měl proto lišit podle toho, zda dáváte příkaz, chválíte nebo káráte. Dalším účinným prostředkem dorozumívání se štěnětem jsou pohyby a gesta.

Naučit ho slyšet na jméno

První věc, kterou by se štěně mělo naučit, je jeho jméno. Už od prvního dne by po zaznění jeho jména měla následovat příjemná chvíle, která ho povzbudí, aby vykonával povely.

"Ne"

Vštěpujte štěněti význam slova "Ne" od prvních okamžiků.

  • "Ne" bude spojeno se všemi zakázanými  věcmi, ať už jsou jakékoli.
  • Musí být rozhodné, vyslovené pevným a jednoznačným hlasem vždy, když štěně dělá něco zakázaného.
  • Na začátku učebního procesu můžete říkat "Ne!" zároveň s gestem odstrčení štěněte od sebe rukou. Později bude stačit jen říct "ne" pevným hlasem.

Vykonávání potřeby mimo domov

Když přijde štěně do domácnosti, ve většině případů ho předtím nikdo neučil, aby nedělalo potřebu uvnitř, s výjimkou místa, kde spí. Pokud vykoná svou potřebu v domě ve vaší nepřítomnosti, je zbytečné trestat ho. Pokárání je účinné pouze tehdy, pokud je štěně potrestáno ihned po činu. Pokud se má štěně naučit nedělat potřebu doma, je třeba vzít ho ven každé dvě hodiny a bezprostředně po každém jídle.

Tři základní povely: sedni, lehni, zůstaň

Pokud jde o důslednost vašich příkazů, musíte být opatrní. To, co je dnes zakázáno, nemůže tolerovat žádný člen domácnosti ani zítra. Tyto základní povely cvičíme se štěnětem na vodítku.

Chůze na vodítku

Vodítko je pro štěně symbolem toho, že se jde na procházku, což způsobuje jeho radost. Nemělo by se používat na trestání. Podobně jako v případě učení vykonat potřebu venku, se štěně naučí chodit na vodítku snadněji, pokud se s tréninkem začne velmi brzy. Pokud chcete, aby si štěně zvyklo na obojek, začněte s chůzí na vodítku doma, a to několikrát denně a vždy v krátkých intervalech. Pokud štěně na vodítku táhne, musíte říct "Ne", přičemž za vodítko prudce potáhnete.

Přivolání

Přivolání je více než povel, je to pobídnutí, aby se štěně vrátilo ke svému pánovi pro pohlazení nebo odměnu: přivolání by se mělo spojovat s pozitivním gestem, ale vyžaduje hodně důslednosti. Začněte tím, že po přivolaní dáte štěněti jeho krmivo a po jistém čase přejdete z domácího prostředí ven. Pokud štěně neuposlechne povel "k noze", jděte opačným směrem a skryjte se mu. Znervózní a velmi rychle se vrátí!

Pamlsky a jídlo

Pamlsky nebo zbytky jídla mohou narušit vyváženou výživu, kterou poskytuje kompletní krmivo, které štěněti podáváte. Kromě toho, pokud je přikrmování nadměrné nebo pravidelné, může vést k nadváze a mít nepříznivý vliv na jeho zdraví. Krmení by také měly být předmětem kodexu dobrého chování, který, pokud se bude dodržovat, bude zabraňovat nežádoucímu chování.

  • Do 6 měsíců věku je vhodné dávat štěněti 3 porce denně, pak 2 až do konce růstu.
  • Dávejte štěněti jeho krmivo pravidelně ve stanovený čas, ve stejné čisté misce, na stejném místě a druhá miska plná čerstvé vody by měla být vždy k dispozici.
  • Když štěně žere, nechte ho o samotě, a nikdy ho nekrmte, když vy jíte u stolu.

Centra výcviku psů jsou příležitostí pro štěně setkat se s dalšími psy v jeho věku, díky čemuž se bude méně bát, resp. bude méně agresivní vůči jiným psům. Pro majitele to je záruka správného průběhu procesu výcviku a socializace a může tak sdílet společné příjemné chvíle se svým zvířetem.

  • facebook
  • youtube
  • instagram