Bílkoviny

Tisk

Pro podporu růstu, březosti, laktace a fyzické námahy

Kočky a psi potřebují hodně bílkovin. Některé fyziologické stavy jsou náročnější než jiné: generační a regenerační jevy jako jsou například růst, březost, laktace a fyzická námaha.

Bílkoviny jsou molekulami tvořenými z aminokyselin v předdefinovaném řetězci, který určuje jejich charakter a jejich úkoly. Aminokyseliny, které jsou vyprodukovány rozpadem bílkovin z potravy v trávicím traktu, pak slouží jako základ tělesné syntézy bílkovin, které tělo potřebuje na stavbu nebo regeneraci svých orgánů a struktur, přepravu určitých molekul, přenos zpráv z jednoho orgánu do druhého (hormony) a boj s nemocí (protilátky), vedle spousty dalších.

Bílkoviny se nacházejí v koncentrované formě v živočišných produktech (maso, ryby, vejce, mléčné výrobky) a některých rostlinných produktech (obilný lepek, čočka, hrách, sója, kvasnice). Obiloviny přidané do složení krmiva pro psy a kočky také pomáhají dodat bílkoviny.

Aminokyseliny

Některé bílkoviny jsou tak složité a chemicky "kompaktní", že je trávicí aparát nedokáže rozštěpit, a proto se aminokyseliny nemohou ve střevě vstřebat. Z toho důvodu nemají pro zvíře žádnou výživnou hodnotu. Jde zde například o peří nebo srst.

Stručné shrnutí

Aminokyseliny jsou stavební jednotky bílkovin a jejich odvozenin. Bílkoviny obsahují celkem asi 20 aminokyselin a jen 11 (u koček) nebo 10 (u psů) z nich tělo nevytváří, a je proto nezbytné dodávat je v krmivu. Krmivo také musí obsahovat i jiné aminokyseliny, ale tyto tvoří jen menší část celkového příjmu bílkovin, protože jejich role je méně specifická.

Úloha v těle

Aminokyseliny z bílkovin přijímaných potravou tvoří stavební jednotky všech bílkovin, které tělo vytváří za účelem zabezpečení jeho životních pochodů a fyziologických funkcí.

Přirozené zdroje

Všechny bílkoviny v krmivu, ať už živočišného nebo rostlinného původu, jsou složeny z aminokyselin propojených chemickými vazbami.

Esenciální aminokyseliny

Pokud není v krmivu podávána kterákoli z těchto esenciálních aminokyselin, zastaví se tvorba životně důležitých bílkovin. Zvíře následně začne využívat své vlastní bílkoviny, aby si tělo vytvořilo, co potřebuje. To může postupně ohrozit i jeho přežití.

Stručné shrnutí

Tělo si esenciální aminokyseliny * nedokáže syntetizovat, a proto je musí v přiměřeném množství přijímat potravou.

Úloha v těle

Esenciální kyseliny mají příznačné pojmenování (esenciální = nenahraditelný), neboť bez nich by v těle nemohla probíhat běžná syntéza bílkovin.
Jejich nedostatek způsobuje u koťat a štěňat zpomalení růstu a u dospělých zvířat způsobuje poruchy základních životních pochodů, jako je odbourávání dusíkatých odpadních látek či tvorba hemoglobinu.

Přirozené zdroje

Bílkoviny s 'vysokou biologickou hodnotou' jsou ty, které jsou dobře stravitelné a mají zároveň vysoký obsah esenciálních aminokyselin, tedy bílkoviny v kaseinu, vejcích, mase a rybách a sójových výtěžcích.

*Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Fenylalanin,Taurin (pouze kočky), Threonin, Tryptofan, Valin.

Sirnaté aminokyseliny

Metionin a CystinSirnaté aminokyseliny jsou nenahraditelné při syntéze hlavní bílkoviny pro stavbu srsti, keratinu. Nedostatek sirnatých aminokyselin má za následek vypadávání srsti, zpomalení tempa jejího růstu, a obecně také vysušený a lámavý vzhled srsti.

Stručné shrnutí

U dospělého psa může až 30% jeho denní potřeby bílkovin připadat na syntetické procesy, nezbytné pro obnovu kůže a srsti.

Úloha v těle

Za esenciální kyselinu se považuje jen metionin. Pokud je přísun cystinu dostatečný, napomáhá uvolnění metioninu pro jiné funkce. Při látkové přeměně sirnatých aminokyselin vzniká kyselina sírová, která se vylučuje močí. Přirozená potrava masožravců je bohatá na sirnaté aminokyseliny a vede proto ke vzniku kyselé moči.

Přirozené zdroje

Sirnaté aminokyseliny se vyskytují v živočišných bílkovinách ve velkém množství. V potravě koček nebo psů tyto aminokyseliny jen zřídka chybí. Výjimkou jsou případy, kdy zvíře dostává neobohacenou vegetariánskou potravu. Kočky jsou na jejich nedostatek citlivější než psi.

Metionin a cystin se vyskytují v hojném množství ve vaječných a rybích bílkovinách, a také v mléčném kaseinu. Pšeničný a kukuřičný gluten je také velmi bohatý na metionin a cystin.

Arginin

Arginin je pro kočky a psy esenciální kyselina. U novorozených mláďat sajících mateřské mléko s nedostatkem argininu se brzy začne tvořit šedý zákal, který způsobuje slepotu. Arginin je také meziproduktem pro tvorbu oxidu dusnatého (NO), který uvolňuje hladkou svalovinu krevních cév. Podávání argininu může mít proto pozitivní účinek při onemocněních srdce nebo ledvin.

Stručné shrnutí

Arginin se účastní na syntéze močoviny z amoniaku. Pokud v krmivu chybí arginin, projeví se u koček do několika hodin klinické příznaky otravy amoniakem, spojené se zvracením, nadměrným vylučováním slin a nervovými problémy. Pokud nedojde k urychlenému doplnění argininu, může zvíře uhynout.

Úloha v těle

Ukázalo se, že u lidí trpících závažnou chronickou srdeční nedostatečností, tlumí arginin problémy s dýcháním, způsobené zvýšenou produkcí CO2 v důsledku námahy. Arginin také hraje roli v imunitních mechanismech.

Přirozené zdroje

Arginin je v hojné míře přítomen ve zvířecích tkáních, např. ve svalech, kůži a srsti. Poměrně bohatá je na arginin i želatina.

Glutamin

Glutamin je velmi důležitá aminokyselina pro látkovou výměnu rychle se obnovujících buněk, jako jsou buňky trávicího traktu a imunitního systému. I když za normálních okolností není esenciální kyselinou, může se jí glutamin za určitých okolností stát. Proto se označuje jako podmíněně esenciální aminokyselina.

Stručné shrnutí

Během nemoci nebo silného stresu se spotřeba aminokyselin výrazně zvyšuje a koncentrace glutaminu v krvi klesá. To způsobuje riziko porušení střevní sliznice, při kterém se střevní bakterie mohou dostat do krevního řečiště.

Úloha v těle

Glutamin plní mnohé funkce ve spojitosti se syntézou bílkovin, jako meziprodukt sloučenin, které vstupují do procesu vytváření buněčné DNA, reguluje syntetické procesy v játrech a podílí se na detoxikačních procesech.

Glutamin slouží jako zdroj energie pro buňky střevní sliznice. Pokud ho zvíře přijímá během kritického období v nízkém množství, může se narušit celistvost střevní bariéry. Doplněk glutaminu snižuje riziko odumření klků. Prospívá také během zotavování se po déle trvajících zažívacích potížích.

Přirozené zdroje

Glutamin se tvoří v mnoha tkáních a asi 60%  glutaminu je volně uložených ve svalech. Pokud se u zvířete zvýší jeho potřeba, nemusí ho být tělo schopno tvořit v dostatečném množství. Dobrým zdrojem glutaminu je pšeničný gluten, který ho obsahuje až do 40%. Používá se také jako náhrada mléčných bílkovin pro novorozená mláďata.

Lysin

Lysin je esenciální aminokyselina pro kočky i psy a musí se dodávat v krmivu, protože je nezbytná při syntéze všech pro tělo potřebných bílkovin. Nedostatek lysinu u koťat a štěňat například zpomaluje jejich růst.

Stručné shrnutí

Lysin je velmi citlivý na vliv tepla a příliš nešetrné tepelné zpracování vyvolává reakci s cukry (Maillardova reakce), čímž se lysin stává pro tělo nevyužitelný. Pokud například zahřejeme mléko na příliš vysokou teplotu, proběhne reakce mezi lysinem a laktózou. Díky jeho specifické citlivosti je lysin vhodným ukazatelem při kontrole toho, zda je potravina uvařená.

Úloha v těle

Kromě jeho hlavní funkce při syntéze bílkovin, prokázaly studie pozitivní vliv zvýšeného příjmu lysinu v krmivu na odolnost koček proti herpes viru, který je jedním z původců onemocnění horních cest dýchacích, společně nazývaných rinitida koček. Herpes virus způsobuje obecně závažnější klinické příznaky jako jiní původci, a to zvláště v oku. Neimunizovaná koťata mohou v důsledku infekce uhynout. Doplněk lysinu tlumí u infikovaných zvířat intenzitu vylučování viru a klinické příznaky onemocnění.

Přirozené zdroje

Na lysin jsou bohaté živočišné bílkoviny, především maso a mléčný kasein. Velké množství ho také obsahují sójové bílkoviny. Nedostatek lysinu hrozí zejména při potravě založené na obilovinách, při které je nezbytné podávat doplněk této aminokyseliny.

Tyrosin a fenylalanin

Barva srsti závisí na přítomnosti zrn feomelaninu (žlutého až červeného barviva) a zrn eumelaninu (hnědého až černého). Při tvorbě těchto barviv je nutná přítomnost dvou aromatických aminokyselin (nazývají se tak kvůli jejich cyklické struktuře), tyrosinu a fenylalaninu

Nedostatek příjmu tmavých nebo černých činitelů u zvířete vyvolává zčervenání zbarvení srsti, což se už dokázalo u koček. Výzkumy se štěňaty novofundlandského psa a černého labradora prokázaly, že hladina fenylalaninu a tyrosinu potřebná pro optimální vybarvení srsti je dvojnásobná ve srovnání s požadavky stanovenými vzhledem k celkovému růstu. Podávání tyrosinu dokonce napomáhá zvýšit intenzitu zbarvení srsti.

Stručné shrnutí

Typické zbarvení siamské kočky (tzv. odznakového) způsobují vlastnosti tyrozinázy, klíčového enzymu při tvorbě melaninu. Při tomto plemeni enzym pracuje pouze při relativně nízké teplotě. Teplejší partie jako boky, břicho a záda zůstávají světlé, zatímco studenější části jako hlava, tlapky a ocas jsou vybarvené.

Úloha v těle

Kromě jeho vlivu na zbarvení srsti a duhovky je tyrosin meziproduktem pro tvorbu dopaminu, noradrenalinu a adrenalinu. Tyto látky se podílejí na správném fungování mozku a na rozmnožovacích funkcích. Doplněk tyrosinu má proto pozitivní vliv na plodnost.

Přirozené zdroje

Tyrosin se přijímá buď přímo v krmivu nebo se syntetizuje z esenciální aminokyseliny fenylalaninu. Mléko a mléčné výrobky jsou výborné zdroje tyrosinu. Z rostlinných zdrojů jen rýže obsahuje nezanedbatelné množství této aminokyseliny.

Taurin

Taurin se používá k prevenci a léčbě závažné srdeční choroby známé jako městnavá kardiomyopatie. Pro kočky je taurin esenciální aminokyselinou. Je důležitá pro zrak a rozmnožovací funkci. Poskytuje ochranu před volnými radikály, a je proto prvotřídním antioxidantem v boji proti stárnutí.

Stručné shrnutí

Taurin objevili v roce 1826 ve žluči skotu (Bos taurus). Tato aminokyselina obsahující síru se nachází ve většině živočišných tkání a soustřeďuje se ve svalech. Na rozdíl od typických aminokyselin však nehraje při tvorbě bílkovin žádnou roli.

Úloha v těle

Taurin umožňuje  vytvářet v játrech žlučové soli. Také působí při regulaci příjmu a výdeje vápníku buňkami, čímž následně ovlivňuje funkci srdce. Má v buňkách rozhodující antioxidační účinek a je také meziprodukt při syntéze složitých kožních lipidů (glykosfingolipidů), které mají antibakteriální účinky.

Přirozené zdroje

Maso (např. vnitřnosti drůbeže) je hlavní přirozený zdroj taurinu.

Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem

Jiné pojmenování: BCAA

Leucin, isoleucin a valin tvoří mezi esenciálními aminokyselinami skupinu aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA). Jsou předmětem výzkumu kvůli jejich předpokládané schopnosti zpomalovat růst nádorů. Klinické studie na člověku poukazují na spojitost mezi podáváním BCAA a délkou přežívání.

Stručné shrnutí

Tělo nedokáže dostatečně rychle syntetizovat leucin, isoleucin a valin, a proto se jejich množství, které zvíře potřebuje, musí dodat v krmivu. Obsah těchto tří aminokyselin v krvi se mění v závislosti na jejich příjmu více, než u všech ostatních aminokyselin.

Úloha v těle

Valin, leucin a isoleucin jsou schopny podporovat tvorbu bílkovin a zpomalovat jejich odbourávání ve svalech. Tato vlastnost se ve zvýšené míře připisuje leucinu, který je samotný stejně účinný jako směs všech tří aminokyselin. Citlivost na leucin se se stoupajícím věkem pravděpodobně snižuje. BCAA podporují přírůstky svaloviny a zabraňují svalové atrofii u vyhublých a rakovinou postižených zvířat.

Přirozené zdroje

Valin, leucin a isoleucin představují nejméně třetinu všech esenciálních aminokyselin, z nichž jsou utvořeny svalové bílkoviny. Jsou to jediné aminokyseliny, které se na začátku štěpí ve svalech.

Karnitin

Z pohledu fyziologie  nám karnitin pomáhá přeměňovat tuky na palivo pro buňky. Je proto velmi užitečný a účinný během fyzické námahy, zejména trvalé. U některých plemen (Boxer, Dobrman, Kokršpaněl, atd.) bývá těžké onemocnění srdce často spojováno s nedostatečnou tvorbou karnitinu v těle. U obézních zvířat lze docílit rychlejšího úbytku hmotnosti přidáním karnitinu do krmiva.

Stručné shrnutí

Karnitin není esenciální aminokyselina a za normálních okolností ho tělo vytváří ze dvou jiných aminokyselin, lyzinu a metioninu. Do krmiva se musí přidávat jen tehdy, když jej tělo nedokáže vytvořit v množství pokrývajícím jeho potřeby. Z hlediska chemické struktury může mít dvě formy molekuly, D a L, z nichž pouze L-karnitin je aktivní a účinný.

Úloha v těle

Energii získávají psi a kočky především oxidací tuků v mitochondriích, které v buňkách fungují jako miniaturní agregáty. Úkolem karnitinu je přenášet mastné kyseliny přes membránu, která obklopuje každou mitochondrii. Karnitin má také významnou roli při rozmnožování. U některých druhů zvyšuje podávání karnitinu během březosti a kojení hmotnost narozených mláďat a počet mláďat ve vrhu.

Přirozené zdroje

Vedle jeho tvorby v játrech, je dalším zdrojem potrava. Syrové maso, zvlášť skopové a jehněčí, je bohatým zdrojem karnitinu, zatímco rostliny ho obsahují jen zanedbatelné množství.

  • facebook
  • youtube
  • instagram