Minerály

Tisk

Důležité pro tělo

Kompletní krmivo nepotřebuje žádný minerální doplněk. Nadbytek minerálních solí má negativní vliv na dobrou stravitelnost a může dokonce vyvolat opačné účinky, než jsou očekávané.

Když se krmivo spálí, vytvořený popel jsou minerály, které byly v krmivu, což obecně představuje 5-8% sušiny krmiva.

Minerály, které jsou přítomny ve velkých množstvích (vápník, fosfor, draslík, sodík, hořčík), se nazývají makroprvky. Ty, které jsou přítomny jen ve velmi malých množstvích - stopové prvky - představují několik mg / kg (nebo ppm), ale jsou důležité pro fungování těla (např. železo, zinek, mangan, měď, jód, selen).

Minerály jsou poskytovány různými ingrediencemi v daném poměru. Také mohou být obsaženy ve formě purifikovaných solí: síran železnatý, oxid zinečnatý, oxid manganatý, síran měďnatý, seleničitan sodný, jodid vápenatý, atd..

Každý minerál se podílí na několika různých funkcích. Pro zjednodušení uvádíme hlavní úkoly nejdůležitějších minerálů, které hrají v těle.

Vápník

Příjem vápníku přizpůsobený velikosti zvířete a jeho fyziologické kondici pomáhá předcházet onemocněním způsobených jeho nedostatkem v potravě (osteofibróza) nebo nadbytkem (nadměrná kalcifikace). Období růstu a sání vyžaduje vysoký příjem vápníku.

Stručné shrnutí

Vápník je důležitý minerální prvek, alkalický kov, známý ve výživě jako minerální makroprvek, protože ho tělo potřebuje ve velkých množstvích. Příjmový poměr vápníku (Ca) a fosforu (P) musí být v krmivu přesně vyvážený. A to 1 ku 2.

Úloha v těle

Vápník plní v těle dvě základní funkce. 99% tělesného vápníku je uložených v kostech a spolu s fosforem zabezpečuje pevnost kostry. Společně vytvářejí jakýsi kostní 'cement'. Také umožňuje výměnu informací mezi buňkami a přenos smyslových podnětů. Pokud je obsah vápníku v příliš vysoký, mladé štěně se nedokáže přebytku přizpůsobit a dále pasivně vstřebává nejméně 30 až 40% přijatého vápníku a vzniká nebezpečí abnormálního vývoje kostry.

Přirozené zdroje

Vápník v podobě minerálních solí se nachází v kostech savců a také v minerálních zdrojích jako je uhličitan vápenatý (křída) a vápenaté fosforečnany.

Fosfor

Přiměřený příjem fosforu, přizpůsobený fyziologickému stádiu a velikosti zvířete, spolu s přesně vyváženým příjmem vápníku, podporuje harmonický růst a zlepšuje tělesné funkce. U starších zvířat by se měl příjem fosforu omezit, neboť může zhoršovat chronické selhání ledvin.

Stručné shrnutí

Etymologicky slovo fosfor znamená "nesoucí světlo." Objevil ho v roce 1669 německý alchymista, který uvolnil fosfor ve formě světélkující páry když nechal odpařit moč a zbytek vypálil v destilační baňce.

Úloha v těle

Fosfor má více stejně důležitých funkcí. V kostech je obsaženo až 86% tělesného fosforu a společně s vápníkem zabezpečuje pevnost kostry. Je součástí buněčných membrán a je minerálem, který tělo potřebuje při výdeji energie (prostřednictvím adenosin trifosfátu - ATP). Fosfor je také součástí důležitých molekul DNA a RNA, nesoucích genetický kód buňky.

Přirozené zdroje

Fosfor v podobě minerálních solí se nachází v kostech savců ale také v minerálech, například fosfátech. Maso je také bohaté na fosfor. Pokud je třeba snížit příjem fosforu v potravě, mohou se některé živočišné bílkoviny nahradit rostlinnými bílkovinami (pšeničný nebo kukuřičný gluten).

Draslík

S příjmem draslíku nesouvisí žádný konkrétní problém, kromě jeho závažných ztrát způsobených průjmy. Při některých chorobách srdce nebo ledvin je třeba upravit jeho příjem v potravě. Během diuretické léčby by se měl příjem draslíku zvýšit.

Stručné shrnutí

Draslík je důležitý minerální prvek, alkalický kov, který odborníci na výživu nazývají makroprvkem, protože ho tělo potřebuje ve velkých množstvích.

Úloha v těle

Tento pro fungování buněk nepostradatelný minerální prvek udržuje společně se sodíkem rovnováhu mezi vnitřním a vnějším tlakem buňky a provádí důležité úkoly v jejím energetickém metabolismu.
Draslík má velký vliv na funkci srdce. Nadměrné okyselení moči může vést k nedostatku draslíku v těle.

Přirozené zdroje

Draslík se často vyskytuje ve formě minerálních solí. Pro lidi jsou nejlepšími zdroji draslíku zelenina, sušené ovoce, avokádo, maso a uzené ryby a také čokoláda a banány.

Citrát draselný

Citrát draselný pomáhá zabraňovat tvorbě kalcium-oxalátových močových kamenů: je schopen navázat se na vápník a vytvořit rozpustnou sůl. Vápník se následně nemůže vázat s oxalátem a utvářet kámen. Ústně podávaný citrát draselný má také zásaditý účinek (zvyšuje pH moči). Zvýšení zásaditosti moči snižuje vylučování vápníku močí a zvyšuje vylučování citrátu.

Stručné shrnutí

Zvyšování zásaditosti vlivem citrátu draselného by se mělo provádět opatrně, protože může zvýšit riziko tvorby kamenů v zásadité moči: struvitových a fosfátových kamenů.

Úloha v těle

Zvyšování zásaditosti vlivem citrátu draselného je zajímavé z pohledu boje proti jiným typům kamenů, které se mohou tvořit v prostředí s kyselým pH, amonium-urátovým kamenům (zásaditá moč má nízkou koncentraci amoniakových a amoniových iontů) a cystinovým kamenům. Kalcium-oxalátové kameny nejsou citlivé na pH moči, ale zvýšení zásaditosti přímo umožňuje vylučování vápníku močí.

Přirozené zdroje

Citrát draselný je minerální sůl.

Sodík

Jelikož se kočky ani psi, na rozdíl od lidí či koní, nepotí ani při intenzivní fyzické námaze, nespojují se s příjmem sodíku žádné zvláštní problémy. Jen některé choroby srdeční vyžadují jeho snížený příjem v krmivu. Při závažných průjmech by se měly zvířatům do vody přidávat hydratační prášky. Přípravky musí být izotonické, aby nahrazovali ztrátu elektrolytů, zejména sodíku.

Stručné shrnutí

Sodík je důležitý minerální prvek, alkalický kov, který odborníci na výživu nazývají makroprvkem, protože ho tělo potřebuje ve velkých množstvích.

Úloha v těle

Tento minerální prvek je nenahraditelný pro fungování buněk:

  • udržuje rovnováhu tlaku mezi vnitřním a vnějším osmotickým tlakem buňky;
  • hraje důležitou roli při energetickém metabolismu buňky.

Sodík je také prvkem, který ovládá vodní bilance: pocit žízně nebo vylučování moči. Jeho úloha a úloha draslíku spolu úzce souvisí. Nejjednodušším způsobem, jak předcházet vzniku močových kamenů u koček je zajistit, aby přijímaly dostatek vody a vylučovaly tak sodík. Větší objem moči zvýší frekvenci močení a naruší krystalky tvořící se v močových cestách. Mírné zvýšení obsahu chloridu sodného v krmivu zvyšuje příjem vody a podporuje vylučování moči.

Přirozené zdroje

Potřebu sodíku u zvířat pokrývá příjem chloridu sodného (kuchyňská sůl nebo NaCl) mořského nebo minerálního původu, který obsahuje 39% sodíku a 61% chloridu. Zvýšení podílu NaCl v krmivu o 2.5% odpovídá zvýšení podílu sodíku o 1%.

Sodné fosfáty

Při jejich uvolnění v ústní dutině některé formy fosfátů vážou ionty vápníku ze slin, čímž se zabrání mineralizaci dentálního plaku. Takto se zpomalí formování zubního kamene. Ložiska zubního kamene u psů a koček denně krmených granulemi obalenými sodnými fosfáty jsou mnohem menší, než u zvířat krmených stejnou dietou bez sodného fosfátu.

Stručné shrnutí

Fosfátové sodné soli se využívají na zlepšení ústní hygieny v mnoha zubních pastách pro lidi. Při použití u zvířat musí být fosfáty součástí obalu granule nebo žvýkací tyčinky, aby se zajistilo jejich uvolnění během žvýkání a aby došlo ke kontaktu s vápníkem ze slin.

Úloha v těle

Ionty vápníku ve slinách jsou schopny tvořit krystaly vápenatého hydroxyapatitu, minerální formy vápníku, ze kterého se vytváří zubní kámen. Sodné fosfáty mají kapacitu chelátovat vápník, čímž je výrazně ovlivněna tvorba zubního kamene. Komplex vápník - fosfát se během trávení rozpouští, přičemž se v trávicím traktu uvolňuje vápník a fosfor, kde jsou dále vstřebávány pro potřebu zvířete.

Přirozené zdroje

Sodné fosforečnany patří do skupiny solí a tvoří více než 150 různých substancí (ortofosfát, pyrofosfát, polyfosfát, metafosfát).

Hořčík

Nedostatek hořčíku se projevuje nervovými problémy. Dlouho se doporučoval jako prevence vůči tvorbě struvitových (hořečnato - amonný fosfát) močových kamenů u koček. Dnes je dokázáno, že mnohem efektivnějším způsobem prevence je udržování správné kyselosti moči. Hořčík brzdí tvorbu oxalátových kamenů. Psi v zátěži potřebují vyšší příjem hořčíku.

Stručné shrnutí

Hořčík patří mezi hlavní minerální prvky, kovy alkalických zemin, ve výživě kvalifikován jako makroprvek, protože tělo ho potřebuje přijímat ve vyšších dávkách.

Úloha v těle

Hořčík podobně jako vápník a fosfor je součástí kostry, jíž dodává pevnost, i když v menší míře. Hořčík je též nezbytný pro dobrou vodivost nervů a svalovou kontrakci, a je součástí celkového energetického metabolismu těla.  

Přirozené zdroje

Hořčík se nachází v kostech savců a v minerálních zdrojích jako dolomit, nebo různých minerálních solích.

Chelátované stopové prvky

Chelátované prvky, prvky vázané na organickou molekulu, se vstřebávají do cílového orgánu jednoduššeji, a jsou proto efektivnější. Například chelátovaný zinek se snadněji naváže do chlupů než volný zinek, což stimuluje jejich růst. Zlepšování nutriční kvality krmiva pomocí chelátů pomáhá lépe pokrývat požadavky zvířat ze strany jednotlivých stopových prvků.

Stručné shrnutí

Chelátovaný stopový prvek je tvořen metalickým jádrem a třemi aminokyselinami.

Úloha v těle

Využití takové formy stopových prvků prostě zlepšuje jejich trávení, zvláště jejich vstřebání ve střevě, které je obvykle na úrovni 30% (70% minerálních látek nacházíme v exkrementech). Když jsou stopové prvky chelátované, jejich vstřebatelnost přesahuje až 60%.

Přirozené zdroje

Purifikované aminokyseliny z přirozených zdrojů se používají k chelataci minerálů jako železo, měď, zinek, mangan, jód a selen.

Zinek

Kromě celkových účinků na tělo je tento stopový prvek nezbytný při syntéze kolagenu a keratinu. Proto podporuje hojení a podílí se na kvalitě srsti. Nedostatek zinku pozorujeme při krmení nekvalitním krmivem, plným otrub a minerálů zabraňujících normálnímu vstřebávání zinku.

Stručné shrnutí

Zinek je minoritní prvek, tranzitní element, ve výživě kvalifikován jako stopový prvek kvůli jeho nízké kvantitativní důležitosti, ačkoli jeho role v organismu je nenahraditelná. Severská plemena mívají někdy problémy s asimilací zinku.

Úloha v těle

Zinek plní funkci koenzymu v mnoha metabolických procesech. Je nenahraditelný při transportu vitaminu A v krvi a hraje důležitou funkci při rozmnožování. Je také nezbytným elementem integrity kůže a kvality srsti. Také pomáhá při odbourávání laktátů tvořených během krátké a intenzivní svalové zátěže.

Přirozené zdroje

Zinek se vyskytuje ve formě minerálních solí, ale také v celozrnných obilovinách a ve všech živočišných produktech. Přidáván do krmiva se používá v organické formě (glukonát zinku nebo zinek a metionin), aby se zlepšilo jeho vstřebávání.

Železo

Železo je esenciální živinou k prevenci a léčbě anémie.

Stručné shrnutí

Železo je minoritní prvek, tranzitní element, ve výživě kvalifikován jako stopový prvek kvůli jeho nízké kvantitativní důležitosti, ačkoli jeho role v organismu je nenahraditelná.

Úloha v těle

Železo je nepostradatelnou složkou hemoglobinu, pigmentu transportujícího kyslík v červených krvinkách a myoglobinu, který plní stejnou funkci ve svalech (to vysvětluje červenou barvu krve a svaloviny). Také má mnoho enzymatických funkcí, zvláště ve vztahu k buněčnému dýchání. 

Přirozené zdroje

Játra, maso a ryby, též zelenina a zvlášť některé minerální soli jsou pro zvířata hlavním zdrojem železa.

Mangan

Mangan se podílí na kvalitě kostí a chrupavek, což znamená, že jeho příjem musí být ve zvýšené míře kontrolovaný u štěňat a koťat, jakož i u starších zvířat a zvířat trpících osteoartrózou 

Stručné shrnutí

Mangan je minoritní prvek, tranzitní element, ve výživě kvalifikován jako stopový prvek kvůli jeho nízké kvantitativní důležitosti, ačkoli jeho role v organismu je nenahraditelná.

Úloha v těle

Mangan je stopový prvek, který je aktivní součástí funkce mitochondrií, tvůrců energie buněk a má důležitou úlohu při tvorbě kostí a chrupavek kloubů.

Přirozené zdroje

Obecně je maso přirozeným zdrojem manganu, ale obiloviny, ovoce a samozřejmě i minerální soli jsou také vhodným zdrojem.

Měď

Tento stopový prvek je jedním z antianemických faktorů, kam patří i foláty, vitamin B12 a železo. Uložena v játrech může být u malé skupiny plemen toxická. Je součástí procesu syntézy melaninu - pigmentu chlupů.

Stručné shrnutí

Měď je minoritní prvek, tranzitní element, ve výživě kvalifikován jako stopový prvek kvůli jeho nízké kvantitativní důležitosti, ačkoli jeho role v organismu je nenahraditelná (<10 mg / kg živé hmotnosti). Většina mědi organismu je uložena v játrech. Ve větších množstvích je toxická, což platí hlavně pro některá plemena a linie psů.

Úloha v těle

Měď napomáhá vstřebávání železa ve střevě a jeho navázání do hemoglobinu. Je aktivní součástí mnoha enzymů, zvláště enzymů odpovědných za buněčnou oxidaci. Také je součástí při syntéze kolagenu v šlachách a myelinu v nervovém systému.

Přirozené zdroje

Mezi suroviny s vysokým obsahem mědi patří maso (jehněčí, vepřové, kachní) a luštěniny (fazole, čočka, sója).

Jód

Bez jódu by štítná žláza nemohla fungovat a následná struma by narušila celkový metabolismus.

Stručné shrnutí

Jód je minoritní nekovový prvek, ve výživě kvalifikován jako stopový prvek kvůli jeho nízké kvantitativní důležitosti, ačkoli jeho role v organismu je nenahraditelná.

Úloha v těle

Tento stopový prvek vstupuje do těla, aby byl součástí hormonů štítné žlázy a pomáhá při jejich syntéze.

Přirozené zdroje

Preferovanými zdroji jódu jsou mořská sůl a ryby.

Selen

Tak jako jiné antioxidanty, i selen hraje pomocnou roli v boji proti všem stádiím oxidační zátěže, které je organismus vystaven. Patří sem stárnutí, intenzivní fyzická zátěž, znečištění, rakovina a zánětlivá onemocnění.

Stručné shrnutí

Selen je minoritní nekovový prvek, ve výživě kvalifikován jako stopový prvek kvůli jeho nízké kvantitativní důležitosti, ačkoli jeho role v organismu je nenahraditelná.

Úloha v těle

Tento stopový prvek je antioxidant, který spolupracuje s vitamínem E na ochraně buněčných membrán, zvláště ve svalových buňkách.

Přirozené zdroje

Selen se nachází v minerálních solích, rybách a v menším množství v mase.

  • facebook
  • youtube
  • instagram